NKT- Semptomları Mı Yoksa Sebepleri Mi Tedavi Ediyorsunuz ?

Whiplash geçiren bir kişide boyun ekstansör kasları aşırı gergin ve ağrılı hale gelebilir. Masaj, esneme vb.’nin çok az etkisi veya hiç etkili olmayabilir.

Peki Neden?

Motor kontrol merkezi artık boyun fleksörlerinin zayıf ve hasas olduğunu hafızasına kaydetmiştir. Başı dik tutabilmek ve başın ağırlığını desteklemek için boyun ekstansörlerini daha çok kasılır. Bu patern, NeuroKinetic Terapi protokolü (veya benzeri bir şey) kullanılarak gevşetilene kadar, boyun ekstansörleri kilitli kalacaktır.

Açıkçası, semptomları tedavi etmede daha etkili olabilmeniz için disfonksiyonun sebebini bulmanız çok önemlidir. Disfonksiyonel hareket paternlerinin karmaşıklığını çözmek için iyi bir dedektif olmalısınız. İyi bir değerlendirme tekniği, sebebi bulmak için güçlü bir araçtır.

Manuel kas testi ve motor kontrol teorisini kullanan NöroKinetik Terapi, iyi bir değerlendirme tekniğidir.

Araba kazasında Whiplash geçirmiş arka boyun kaslarında ve üst Trapeziusta korkunç ağrıları olan hastanız geldi.  

İlk olarak ne yaparsınız? Arka boyun kasları ve üst trapezius kasları üzerine mi çalışmalısınız?

Hayır. Peki Neden?

Bu bölgelerdeki ağrı semptomdur, asıl sebep değildir.

Sebep : genellikle ön boyun kaslarında ve latissimus kaslarındaki zayıflıktır.

Ön boyun kaslarının ve latissimusların gücünü ve/veya nöral bağlantısını test ederek başlayın. Onların zayıf ve baskılanmış olduğunu göreceksiniz.

Çözüm : Kasların tekradan iletşimlerini sağlamak için önce arka boyun kaslarını ve üst trapezius’u gevşetmek gerekir. Sonrasında ön boyun kaslarını ve latissumus dorsileri tekrar test etmelisiniz.

Zayıf kaslar güçlenene kadar uygulamaya devam edin.

Bu, karşılıklı inhibisyona örnektir.

Serebellumdaki motor kontrol merkezi, travmaya bağlı olarak arka boyun kaslarını ve üst trapez kasını sürekli kasarak disfonksiyonel hareket paternini yaratmıştır.

[NöroKinetik Terapi protokolünü] test ederek, gevşeterek ve yeniden test ederek, motor kontrol merkezindeki disfonksiyon yeniden programlanabilir.

Başka güzel bir örnek verelim.

Plantar fasiit nasıl tedavi edilir?

Ayağın altındaki ağrılı ve iltihaplı doku üzerine mi odaklanırsınız ?

Bu çok verimsiz bir durumdur. En iyi yol sebebi bulmaktır. Gergin baldır kaslarının plantar fasyayı çekip gerilmesine neden olduğunu biliyoruz.  Peki gergin baldır kaslarını mı gevşetmeliyiz ? Evet, ancak bu yalnızca semptomatik bir rahatlama olur. Baldır kaslarının gerilmesine neden olan nedir ? Genellikle zayıf gluteal kaslardır. Gluteal kasları test edin, zayıf olduklarını göreceksiniz. Baldır kaslarını gevşetin ve ardından gluteal kasları yeniden test edin. Şimdi onları güçlü bulacaksınız. İyileşme için plantar fasya üzerinde çalışmak zorunda bile değilsiniz.

İyi bir vücut dedektifi olabilmek için, semptomları sebeplerden ayırt edebilmek gerekir. Nörokinetik Terapi gibi etkili bir değerlendirme tekniğiyle asıl sebep bulunabilir. Disfonksiyonun nedenleri başarılı bir şekilde tedavi edildiğinde, elde edilen sonuçlar daha uzun ömürlüdür ve hastaların beklentisini de karşılar.

Semptomları mı yoksa Sebepleri mi Tedavi Ediyorsunuz ?

Disfonksiyonel hareket paternlerinin nedenlerini belirlemek için NöroKinetik Terapiyi kullanabiliriz. Danışanınızın ağrısının yalnızca semptomlarını tedavi edebilmek değil, aynı zamanda sebeplerini de tedavi edebilmek son derece önemlidir. En kötü teşhis edilen durumlardan biri de karpal tünel sendromudur.

Sorunun yalnızca bilekte olduğunu söylemek, sebep olan birçok faktörü gözden ardı edilir.

Servikal omurganın gerilmiş skalenleri veya subluksasyonları da elde karıncalanma veya uyuşmaya neden olabilir. Brakiyal pleksusu saran gerilmiş pektoralis minör de elde karıncalanma ve uyuşmaya neden olabilir. Karpal tünel sendromu teşhisi konan danışanıma birden fazla el cerrahı tarafından çift karpal tünel ameliyatı olması gerektiği söylenmişti. Boyundan başlayarak, servikal omurlarda bir miktar bası tespit edildi. Bu durumun sıkışmasının ellerinde karıncalanma ve uyuşmaya neden olduğu kısa sürede anlaşıldı.

MRG’sinde C-6 ve C-7 arasında disk bulgingi görüldü. Kariyerini tehlikeye atacak tamamen gereksiz bir ameliyat geçirecekti. Enstrümanını çalarken ki duruşunda boyun ekstansörleri latissimus dorsiyi kompanse etmeye çalışıyordu. Bunu yapmakla geçirdiği yıllar diski sıkıştırmıştı.

 Latissimus dorsi güçlendikten sonra boyun ekstansörleri gevşedi ve semptomları önemli ölçüde düzeldi.

Başka bir danışan, birkaç yıldır sağ kalçasında ve bacağında sinir ağrısı çekiyordu.

MR’ı lomber omurgasında bir sorun olmadığını gösteriyordu. Doktorlardan, fizyoterapistlerden, akupunkturculardan ve masaj terapistlerinden çok az hatta bazen felaket sonuçlanan tedaviler görmüştü. Siyatiği yoktu.

Siyatik, disk bulginginden kaynaklanmak zorunda değildir. Komperse olmuş diskten de kaynaklanabilir.

Diskin kompresyonuna ne sebep olabilir? Hiperlordoz sonucu psoasın gerilmesinden kaynaklanabilir.

Bu vakada, karın bölgesine yapılan ameliyat sonucu gelişen skar dokusu psoasın fonksiyonunu bozmuş  ve pelvisin anterior tiltine neden olmuştur.

L-5, S-1 üzerinde gelişen kompresyon sonucu sinir sıkışması meydana gelmiştir. Psoası sadece gergin değil, aynı zamanda zayıftı. L-5, S-1 çevresindeki kaslar zayıflığı kompanse ediyordu.

L-5, S-1 sadece gergin bir psoas tarafından değil, aynı zamanda zayıf bir psoas tarafından da sıkıştırılıyordu.

Tedavi, psoasın güçlendirilmesi ve gerilmesiydi.

İyi değerlendirme becerileri, karmaşık danışanların başarılı tedavisinde çok önemlidir. Her duruma açık bir zihinle yaklaşmak ve zorlu kompansatuar hareket kalıplarını çözme yeteneği, sizin ve danışanlarınızın arzu ettiği sonuca ulaşmada çok önemlidir.

NöroKinetik Terapi, bu sonuçlara ulaşmanın anahtarı olabilir.

Kavanozu açabilmek veya zor bir işi yapabilmek için,

Dişlerini sıkan birini görmediniz mi ?

Çene eklemi, duygusal yükün nöromüsküler sistemle güçlü bir etkileşimde olan bölgelerdendir. TMED veya TME olarak da bilinen temporomandibular eklem disfonksiyonunun %90 duygusal temelli olduğu söylenir.

Diğer nedenler arasında forseps uygulaması, maloklüzyon, kötü ortodonti ve whiplash sayılabilir. Diş hekimleri, TMED da gece koruyucuları, splintler ve TENS gibi çeşitli tedaviler kullanır. Bu terapiler bazen etkili olabilir, ancak çoğu zaman geçicidir.

Birisi gece dişlerini sıktığında veya gıcırdattığında, mutlaka bilinçsiz bir duygusal bileşen vardır.

Bazı terapistler bunun ifade edilemeyen öfke olduğunu söylüyor.

Eğer durum buysa, o zaman terapistler olarak TMED’yi tedavi etmek için ne yapabiliriz?

  • Fiziksel düzeyde, çene kasları vücuttaki hemen hemen tüm diğer kasları kompanse edebilir.

Bazen insanlar basit bir işi yaparken bile, kavanoz açmak gibi dişlerini sıkabilir.

  • Bir kas aşırı yüklendiğinde, motor kontrol merkezi bu görevi yerine getirmek için elinden geleni yapacaktır.

Manuel kas testini kullanarak, çene kaslarıyla ilişkili kompansatuar paternleri çözebilirsiniz.

  • Örneğin çene kasları, kavrama, boyun fleksörleri veya kalça fleksörlerindeki zayıflığı kompanse edebilir.

Bu olasılıklardan sadece birkaçı. Özellikle ağız içinde pterygoid kaslar üzerinde çalışmak kompansatuar paternleri bulmak da çok güçlü bir tekniktir. Fakat duygusal bileşen tedavi edilmeden tüm bunlar boşa gidebilir. Birini TMJD için tedavi ederken, her zaman EMDR terapisti aramanızı öneririm. Bu tekniği özellikle seviyorum çünkü travmanın kaynağının bulunduğu bilinçaltıyla ilgileniyor.

Danışanlarımız fiziksel semptomlar göstersede, bunların hepsinin tamamen fiziksel sebeplerden kaynaklanmadığını hatırlamak önemlidir.

İyi bir terapist, dedektif zihnini kullanarak, disfonksiyonun duygusal nedenlerini belirleyebilir ve danışanına en iyi faydayı sağlamak için diğer terapistlerle birlikte çalışır.

Kaynakça : https://neurokinetictherapy.com

Quadroathletics 2015 yılında spor bilimlerinde akademik kariyerlerine devam eden profesyoneller tarafından hareket bilimlerinde, spor ve spor bilimlerinde eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek için kurulmuş bilimsel bir merkezdir

Son Yazılar