Yük Yönetimi: Daha Akıllı ve Zorlayıcı Antreman

Gabbett Performance Solutions

Gabbett Performance Solutions

Eğitim Videosu

Programın Amacı, İçeriği ve Kazanımları

Etkili yük yönetimi yaralanmış sporcuların erken evre rehabilitasyonunda ve bu sporcuların en iyi performansına geri döndürülmesinde yoğun bir şekilde görev alan fizyoterapistler, güç ve kondisyon koçları, tıp doktorları ve atletik antrenörler bu amaçlara ulaşmasında kritik öneme sahiptir.

Bu workshop, en son kanıtlanan bilimsel bilgilerle antremandaki yüklenmeyi izleyebilmeniz antreman yüklemesinde güvenli bir şekilde ilerleyebilmeniz (veya gerileyebilmenizle) sağlam ve dirençli sporcular oluşturmanızı sağlayacaktır.

 • Kursun sonunda katılımcılar, yük yönetiminin prensipleri, eğitim programının tasarlanması, yarışmaların en zorlu bölümlerine hazırlık konusunu ve sporcularda yük toleransına katkıda bulunan faktörleri iyi bir şekilde anlayabileceklerdir.

Öğrenim Çıktıları/ Beklenen Sonuçlar

Katılımcılar, sporcuyu izleme ve “atletik spektrumdaki” sporcular için optimal yüklenme konusunuanlayabileceklerdir.

(örneğin, ağrı çeken sporcular, rehabilitasyondaki yaralı sporcular ve yüksek kondiyonlu sporcular).

Katılımcılar, yüksek performanslı takımlardaki (örneğin tıbbi, güç ve kondisyon, koçluk) profesyonellerin her birinin sporcular için en iyi sonucu elde etmede birlikte nasıl etkili bir şekilde çalışabileceği konusunda farkındalık kazanacaklardır.

Katılımcılara Sunulan Eğitim Materyalleri

Bu eğitimde, öğrenmeyi geliştirmek için dersler, odak (odaklanma) grupları, tartışmalar, pratik oturumlar soru-cevap oturumlarının kombinasyonu kullanılacaktır. Katılımcılar, tüm ders notlarının basılı bir kopyasını ve özel bir Yük İzleme elektronik tablosu alacaklardır.

Yük Yönetimi Workshop’u(atölyesi)

 • En son bilimsel bilgiler ve Pratik fikirlerin kombinasyonu içeren,
 • Sporcular ve spor takımlarında kullanılabilen
 • 6 kıta 24 ülkede verilmekte olan bir eğitimdir.

iki gün boyunca 14 saat sürecek olan bu eğitimde teorik ve Pratik bilginizdeki boşluklarda köprü kurmanızı sağlayacaktır.

Katılımcılar ne öğrenecekler ?

 • Antreman esnasındaki yükleri gözlemleyebilme,
 • Seans ve haftalık antrenman planları tasarlama,
 • Sporcuların ve hastaların bireysel ihtiyaçlarını karşılayacak antrenman programları hazırlama konusunda uygulamalı deneyim kazanacaklardır.

Eğitime kimler katılabilir ?

Fizyoterapistler,

Atletik Antrenörler,

Güç Ve Kondisyon Koçları,

Spor Bilimciler ve Koçlar Katılabilir.

İnteraksiyon ve tartışmalarla geçecek olan bu zamanda sorularınıza cevap bulabileceksiniz.İster deneyimli bir uygulayıcı, isterseniz sadece kliniğinizde uygulayabileceğiniz bazı pratik fikirler edinmek isteyen biri olun, bu atölye çalışması “sıfırdan bir eğitim programı oluşturmanıza” yardımcı olacaktır!

Eğitim Programı

OturumGün 1 Load Management – Train Smarter and Harder”
(8:00am-8:30am)Katılımcıların Kaydı  
(8:30am-9:30am)Koçların Tartışmaları-“Yük Yönetimi Gerçekten Nedir?  
Bu oturum, uygulayıcılara yük yönetimi ile ilgili kavramları ve bunun uygulamalarının ne anlama
geldiğini tartışma fırsatı sağlayacaktır. (Grup Etkileşimi)  
(9:30am-10:30am)Yüklenmeyi İzlemeye Yönelik En İyi Uygulama Yaklaşımları (bölüm 1)
  
 Bu oturumda, antremanı izleme konusunda ki en son çalışmalar (ve mevcut tartışmalar) tartışılacaktır.
(Ders)  
(10:30am-11:00am) Ara
(11:00am-12:00pm)Yüklenmeyi İzlemeye Yönelik En İyi Uygulama Yaklaşımları (bölüm 2)
Bu oturumda, antremanı izleme konusunda ki en son çalışmalar (ve mevcut tartışmalar) tartışılacaktır.
(Ders)  
(12:00pm-1:00pm)Minimum Kaynaklarla İzleme   Bu oturumda Dr. TimGabbet ,koçların ellerinde minimum kaynaklara
sahip olsalar bile sporcularının antrenmanlarını nasıl izleyebileceklerini gösterecek. (GrupEtkileşimi)    
(1:00pm-2:00pm)ÖĞLE YEMEĞİ
(2.00pm-3.00pm)“En Kötü Durum Senaryosu”na Hazırlık   Bu oturumda katılımcılar, Oyunun en zorlu bölümlerini belirlemeyi ve bu nitelikleri geliştirmek için antremanın aktivitelerini geliştirmeyi öğreneceklerdir.(Ders& Pratik)    
(3:00pm-3:30pm)Ara
(3.30pm-4.30pm)  Daha akıllı ve Zorlayıcı Eğitim  
Bu oturum, daha akıllıca antrenman yapmanın aslında daha yoğun (zorlayıcı) antrenman yapmak olduğunu gösterenen son kanıtları vurgulayacaktır! (Ders)  
(4:30pm-5:30pm)Açık Forum veTartışma (Gruptartışması)
Oturum Gün 2 Load Management – Train Smarter and Harder”
(8:00am-9:00am)Yüksek Performanslı Sporda Fark Yaratmak
 Bu oturum; koçların , atletik antrenörlerin, güç ve kondisyon personelinin ve spor bilimleri araştırmacılarının sporcu merkezli bir yaklaşım kullanarak entegre bir program geliştirmenin yollarını tartışacaktır.(Ders)
(9:0am-10:30am)Antrenman Sürecinin Bireyselleştirilmesi
Bu oturumda ekip ortamında bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirmenin arkasındaki süreç tartışılacaktır. (Grup Etkileşimi 
(10:30am-10:45am)ARA
  
 (10:45am-
12:15am)
Yarışmaya Dönüş
Bu oturumda, küçük ve büyük yaralanmalar ve sezon dışı aranın ardından yarışmaya dönerken zamanlama, içerik ve yüklenme incelenecektir. (Pratik Grup Etkileşimi)
(12:15am-1:15pm) Yemek Arası
(1:15pm-2:00pm)Ağrı ve Yorgunlukta Beynin Rolü
Bu oturumda biyo-psiko-sosyal sağlık modelini ve ağrı ve yorgunluk hislerini etkileyebilecek faktörler incelenecektir. (Ders)
(2:00pm-2:15pm)ARA   
(2:15pm-4:00pm)Sağlam ve Dayanıklı Sporcular Oluşturma
 Bu oturumda antrenmanı izleme konusundaki en son çalışmalar tartışılacaktır.
Uygulanan aşamalı antrenman programını(sadece izleme yerine) ve yaralanma ve ağrının yönetiminde ki rolü araştırılacaktır. (Ders
(4.00pm-5.30pm)Açık Forum ve Tartışma (Grup tartışması)  

Yük Yönetimi: Daha Akıllı ve Zorlayıcı Antreman

$750
 • 22-23 Mayıs 2024
 • Eğitim Dili:
  İngilizce (Türkçe çeviri)
 • Eğitim Yeri:
  İstanbul
 • Kontenjan:
  25 Kişi

Örnek Kurs Sertifikası

Haber bültenimize kayıt olun.