McKenzie Method®  A Eğitimi

Bölüm A – Lomber Omurga Kursuna  Genel Bakış

Bu dört günlük kurs, kas-iskelet sistemine uygulandığı şekliyle Mekanik Tanı ve Tedavide (MDT) McKenzie Yönteminin teorik yönlerini ve kavramlarını temel uygulamalarını içermektedir. McKenzie kurs serisinin ilki olan bu kursun odak noktası, bel ile ilgili ağrı ve fonksiyonel kısıtlılık şikayetleri olan hastaların değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve yönetimidir.

MDT’nin ilkeleri ve bunların kas-iskelet sistemi ağrısı ve fonksiyonel kısıtlılıkları olan hastaların yönetiminde biyopsikososyal çerçeve bağlamında nasıl uygulandığı temel bir odak noktası olacaktır. Katılımcılar, dersler, atölye çalışmaları, tartışmalar ve hasta gösterileri yoluyla MDT değerlendirme, sınıflandırma ve yönetim sürecini keşfedecek ve kapsamlı bir şekilde uygulayacaklardır. Dengesizlik, Disfonksiyon ve Postural sendromların sınıflandırmaları ayrıntılı olarak açıklanacak ve hastanın kendi kendine tedavi prosedürlerinin ve eğitiminin kullanımına vurgu yapılarak uygun yönetim planları tartışılacaktır. Klinisyen prosedürlerinin kullanımı için endikasyonlar da tartışılacak ve prosedürler gösterilecek ve uygulanacaktır. McKenzie sendromlarının kriterlerini karşılamayan alt gruplar tanıtılacak ve ayırıcı tanılarının temeli özetlenecektir.

Takip eden hasta sunumları, yeniden değerlendirme sürecini gösterecek ve katılımcıların MDT sisteminin 2-3 tedavi seansı boyunca farklı hasta sunumları üzerimdeki etkisini gerçekçi bir şekilde hissetmelerini ve anlamalarını sağlayacaktır.

Kurs, resimli bir kılavuz ve eksiksiz bir referans listesi içerecektir. Katılımcılar ayrıca tüm prosedürlerin videolarına, MII web sitesindeki tam referans listesine ve kurs sonrası gönüllü bir öz değerlendirme sınavına ( yalnızca ingilizce) erişebileceklerdir.

Kurs Hedefleri

Bu kursa özenli bir şekilde katıldıktan ve kursu tamamladıktan sonra katılımcılar, başlangıç seviyesinde bilgi, temel beceri ve yeteneklere sahip olacaklardır:

 1. MDT’nin temel ilkelerini ve biyopsikososyal bel ağrısı deneyimi bağlamına nasıl uyduğunu tanımlamak ve tartışmak
 • Lomber omurga sorunları olan hastalara McKenzie MDT Yöntemini uygun şekilde uygulayabilir.
 • MDT sendromları (Derangement, Dysfunction, Postural) ve DİĞER alt grupları arasında ayrım yapabilecek ve MDT sendromlarının her biri için uygun yönetim methodları sağlayabilecektir.
 • MDT’nin ‘Güçlerin İlerlemesi’ kavramını kullanarak semptomların çözümü için methodların uygulanmasının ne zaman gerekli olduğunu belirleme.
 • İyileşmenin önündeki kişisel veya çevresel engelleri göz önünde bulundurarak, hastalara yönetim hedeflerine ulaşmak için terapötik süreçleri tasarlama ve uygulama konusunda nasıl yardımcı olunacağını bilir.
MECHANICAL DIAGNOSIS AND THERAPYPART A – THE LUMBAR SPINECOURSE PROGRAMMEInstructor: Sara Luetchford

Day 1

08.30 09.30  Kayıt Giriş ve kurs hedefleri
09.00 10.00MDT ve Epidemiyolojiye Giriş.  
10.30Ara
10.45MDT Sınıflandırması ve terimlerin tanımı. Merkezileşme Fenomeni ve Yanal Kayma. Yanal Kayma üzerine pratik.
12.30Öğle Yemeği
13.30Assessment: History and Physical Examination. Practical.
14.301st Hasta
15.30Mola
15.45 16.452nd Hasta Soru zamanı. Ev ödevleri: Öykü ve Fiziksel Muayene sınavları
17.00Sonuç 1. Gün
  

Day 2

09.00 09.30Hasta Değerlendirme Analizi. Sorular ve tartışma. Ağrı ve Engellilik Etkenlerini ve bunların MDT ile ilişkisini anlamak.
10.00Lomber Omurgada MDT için Patoanatomik Hususlar, Hareket ve Yükleme
10.30Mola
10.45Birinci günde görülen hastaların yeniden değerlendirilmesi (2)
11.303rd Hasta
12.30Öğle Yemeği
13.30Klinik Sunumların Değerlendirilmesi
14.00MDT Prosedürlerine Giriş
14.304th Hasta
15.30Mola
15.45 16.45MDT Prosedürleri – Pratik Soru zamanı. Ödev: Lomber Omurgada MDT için Kanıtlar 
17.00Sonuç 2. Gün  

Day 3

09.00Hasta değerlendirme analizi. Sorular ve tartışma
10.00Dengesizlik Sendromunun Yönetimi – genişletme ilkesi
10.30Mola
10.45Dengesizlik Sendromunun Yönetimi – yanal prensip
11.15 11.45Dengesizlik Sendromunun Yönetimi – fleksiyon prensibi ve video Hastanın yeniden değerlendirilmesi (2)
12.30Öğle Yemeği
13.30Hastanın yeniden değerlendirilmesi (2)
14.00Disfonksiyon Sendromunun Yönetimi
14.305th Hasta
15.30Mola
15.45Mekanik Terapi Prosedürleri: Pratik
16.45Soru zamanı. Ev ödevi: Vaka çalışması
17.00Sonuç 3. Gün

Day 4
09.00Hasta değerlendirme analizi. Sorular ve tartışma
09.30Postüral Sendromun Yönetimi
10.00Vaka çalışması: grup çalışması
10.30Mola
10.45Vaka çalışması üzerine tartışma
11.30Takip Değerlendirmeleri 
12.30Öğle Yemeği
13.30Nükslerin Önlenmesi.
13.45Pratik: MDT prosedürleri
14.15Hastanın yeniden değerlendirilmesi (5)
15.30Mola
15.45Pratik: MDT prosedürleri
16.30 17.00Sorular ve tartışma. Anket. Kurs özeti. Kursun sonu

Kurs süresi09.00 – 17.00
Öğle Yemeği arası12.30 – 13.30
Coffee break (yaklaşık)10.30 – 10.45
Çay molası (yaklaşık)15.30 – 15.45

McKenzie Method®  A Eğitimi

750 Dolar
150 Dolar Kesin Kayıtta Kalan Tutarı Eğitimde Yapabilmekteseniz
 • 11-12-13-14 Temmuz 2024
 • Eğitim Süresi:
  4 Gün
 • Eğitim Dili:
  İngilizce ( Türkçe Çeviri )
 • Eğitim Yeri:
  İstanbul
 • Kontenjan:
  25 Kişi

Örnek Kurs Sertifikası

Haber bültenimize kayıt olun.