Fonksiyonel Omurga Biyomekaniği Eğitimi

Postural Paternlerin Tanınması ve Myofasyal Teknikler

13-14-15 EYLÜL 2024

İstanbuk

Miyofasyal Teknikler Eğitimi

Bu eğitim,

 En modern Fasya Araştırma ve Geliştirmelerine dayalıdır.

Pelvis stabilizasyonu ve bel ağrısı

Sakroilyak eklem biyomekaniği

Lomber omurga biyomekaniği

Vücuttaki omurga  rotasyonunu ve skolyotik kalıpları

Dinamik ve statik Postural Paternler

Torako-Lomber fasyo

Miyofasyal slingler

Manual uygulamalar

Miyofasyal teknikler

Teori :

 • Serge Gracovetsky’nin Spinal Engine modeli ışığında insan anatomisi ve tüm vücut mekaniği nasıl anlaşılması gerektiğini
 • Vücudun alt ve üst kısmı için ‘’ Rotasyon Paternlerini ‘’
 • Tüm vücut için dinamik hareket modelinde Kemik mekaniğinin Spiral Miyofasiyal bağlantılar ile birlikte nasıl çalıştığını anlamak
 • Omurga Rotasyonlarını ve bunların tüm vücut Postüral modelinin nasıl bir parçası olduğunu anlamak
 • Odak noktası omurga yapısı olan hastası / danışanı için tutarlı bir tedavi stratejisi oluşturmak üzere Miyofasiyal dokunun nasıl etkileneceğini anlamak
 • Tedaviler gerçekleştirildikten sonra nasıl takip edilir

Pratik :

 • Postural Paternleri nasıl tanırız ?
 • Manuel miyofasiyal tekniklerin pratik ve verimli bir şekilde nasıl uygulanacağı
 • Daha iyi verimlilik için kendi vücudunuzu ve kendi mekaniğinizi nasıl kullanabilirsiniz?
 • Vücuttaki rotasyonel ve skolyotik kalıpların nasıl görüleceği ve miyofasiyal tekniklerle nasıl etkileneceği
 • Her vücut bölgesi için öğrenciler, bu bölgeleri etkilemeyi sağlayan bir dizi pratik miyofasiyal teknik öğreneceklerdir
 • Tüm kurs, öğrencinin tüm vücudu ve tüm rotasyonel postüral kalıpları etkileyen seansları gerçekleştirmesine izin verecek tekniklerin pratik bilgisi ile sona erecektir.

Katılımcılar her bölümü illüstrasyonlar ile öğrencekler.

Lumbopelvik Stabilite ve Torakolomber Fasya

Serge Gracovetsky’nin Spinal Engine modeli anlatılacaktrır.

Katılımcılar Postural Örüntüyü tanıyacaklar,

Alt ekstremite için Fasyal tekniklerin nasıl uygulanacağını öğreneceklerdir.

Serge Gracovetsky’nin Spinal Engine Modeli Nedir ?

Nükleer Fizikçi, Elektrik Mühendisi

Serge 1968 yılında İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nden nükleer fizik alanında mezun olmuştur.

27 yıl boyunca Montreal’deki (Kanada) Concordia Üniversitesi’nde  profesör olarak görev yapmıştır.

Askeri uçak pilotlarının uçuş sırasında acil fırlatma sırasında yaşadıkları yaralanmalara,

Omurga çalışmalarına, özellikle doktorların bel omurgası ağrısını teşhis etmek için kullandıkları klinik gerekçeler üzerine çalışmıştır.

Model : Omurganın aktivitesinin yürüyüş sırasında pelvisi yönlendiren ana motor olduğu’dur.

Bu metodoloji dünya çapında 500.000’den fazla hasta üzerinde kullanılmıştır.

Omurganın hareketlerini ve işlevini ölçmek için teknolojik cihazlar geliştirmiştir.

Eğitim İçeriği

Teori:

Serge Gracovetsky’nin Spinal Engine modeli ışığında insan anatomisi ve tüm vücut mekaniği nasıl anlaşılır?

– Alt Ekstremite anatomisi ve Rotasyon paternleri

– Yürüme sırasında (Dinamik Hareket Modelinde ) kemik mekaniğinin spiral miyofasyal devamlılıklarla birlikte nasıl çalıştığını anlamak

– Bacakların konumlandırılmasının Omurga Rotasyonlarını nasıl etkileyebileceğini ve bunların tüm vücut Postüral modelinin nasıl bir parçası olduğunu anlamak

– Vücudun alt kısmına yönelik tutarlı bir tedavi stratejisi oluşturmak için miyofasyal dokunun nasıl etkileneceğini anlamak

Uygulama:

– Alt vücut duruş kalıplarını tanıma

– Bacakların pelvis pozisyonu üzerindeki etkisi nasıl görülür?

– Tedavi stratejisi nasıl oluşturulur?

– Vücudun alt kısmı için manuel miyofasiyal tekniklerin pratik ve verimli bir şekilde nasıl uygulanacağı

1.GÜN 
  09:00 – 10:30    Giriş TEORİ: Pelvik stabilite ve Bel ağrısı   Pelvis anatomisi Pelvis Biyomekaniği SIJ Biyomekaniği
10:30 – 10:45Kahve Molası
  10:45 – 13:00    TEORİ Lomber Omurga BiyomekaniğiFrayette Law Torako-lomber Bileşike Torako-lomber Fasya ve Stabilizasyondaki Rolü    
13:00 – 14:00Öğle Yemeği
  14:00 – 15:30    PRATİK: Statik ve Dinamik Postural Paternelerin Değerlendirilmesi   Pelvis Postural Farkındalık Egzersizleri Miyofasyal Teknikler  
15:30 – 15:45Kahve Molası
  15:45 – 17:00      PRATİK: Statik ve Dinamik Postural Paternelerin Değerlendirilmesi Lomber Bölge  (Frayette kanunları nasıl anlaşılır ) Postural Farkındalık Egzersizleri Miyofasyal Teknikler  
2.GÜN 
  09:00 – 10:30    TEORİ: Serge Gracovetsky  Spinal Engine Konsepti   Spinal Engine Konseptine Genel BakışBel AğrısıTorako-Lomber FasyaAraştırmalar ve Değerlendirme 
10:30 – 10:45Kahve Molası
  10:45 – 13:00    TEORİ: Omurgayı Etkileyen Faktörler Harekette Torako-Lomber Fasyanın Rolü TLF’in Miyofasyal Bağlantıları Andry Vleeming’in Miyofasyal Slingleri Araştırmalar ve Değerlendirmeler  
13:00 – 14:00ÖĞLE YEMEĞİ
  14:00 – 15:30    PRATİK: Dinamik Postural Paternlerin Değerlendirilmesi TLF ve İlişkili Yapılar İçin Miyofasyal Teknikler
15:30 – 15:45Kahve Molası
  15:45 – 17:00    PRATİK: TLF ve vücudun alt yarısındaki ilgili yapılar Pelvis yüzeyel Kasları için Miyofasyal Teknikler
3.GÜN 
  09:00 – 10:30    TEORİ: Pelvi Taban Anatomisi ve Biyomekanik Etkisi Pelvik Taban İle İlişkili Manual Teknikler Pelvik Taban Derin Kasları  
10:30 – 10:45Kahve Molası
  10:45 – 13:00    TEORİ: Toraka-Lomber Bağlantı- Geçiş Noktası Torako-Lomber Bağlantıının Pozisyon-Stabilizasyon- Mekanik Etkisi  
13:00 – 14:00ÖĞLE YEMEĞİ
  14:00 – 15:30    PRATİK: Revizyon: Postural paternler Torako-Lomber Fasya ve Alt ekstremite Alt ekstremite omurga rotasyonu Tedavi stratejileri  
15:30 – 15:45Kahve Molası
  15:45 – 17:00      PRATİK ÖĞRENİLEN HERŞEYİN PRATİĞE DÖKÜLMESİ ÇİFTLER HALİNDE 30 DK’LIK PRATİKLER

Eğitime Kimler Katılabilir ?

Fizyoterapistler, Manuel ve Hareket terapistleri, Kişisel eğitmenler

Eğitim boyunca her gün teori ve pratik olacaktır.

Öğrenciler her gün anatomi, teori, yeni kavramlar ve bunları manuel veya hareket terapisi seansı sırasında pratik bir şekilde nasıl uygulayacaklarını öğreneceklerdir.

Eğitmen Kimdir ?

Marius Kurkowski fizyoterapi mezunu ve manuel terapisttir.

Marius 2012 yılında İngiltere’de Anatomy Trains Structural Integration eğitiminden mezun oldu.

Marius, Tom Myers, Robert Schleip, Andre Vleeming, Ed Maupin ve Serge Grocovetsky gibi uzmanlar ile çalıştı

Fonksiyonel Omurga Biyomekaniği Eğitimi

390 Euro
 • 13-14-15 EYLÜL 2024
 • Eğitim Süresi:
  3 Gün
 • Eğitim Dili:
  İngilizce ( Türkçe Çeviri )
 • Eğitim Yeri:
  İstanbul
 • Kontenjan:
  25 Kişi
Haber bültenimize kayıt olun.