HAREKET PRENSİPLERİ

Fiziksel gelişimi ve rehabilitasyonu dikkate alan herhangi bir felsefenin, programın veya sistemin yapı taşları olması gereken ortak gerçekler ve ilkeler vardır.

– Uygun ilerleme için gerekli olan prensip, bir sonrakine geçmeden önce mevcut gelişim seviyesinde ustalaşmaktır.

– Çalıştığımız kişiyi bir hareket paterninde ustalaştırmadan başka bir paterne geçirmememiz gerekir.


Hareket sistemi ile çalışmak sonu olmayan bir yolculuktur. Çünkü bedeniniz heran hergün değişmektedir.

– Kendimizi veya başkalarını doğadan daha iyi geliştiremeyiz.

-Kendimizi ve başkalarını doğadan daha güvenli ve hızlı geliştirebiliriz.

Bunlar ilkeler değil. Bunlar bir çevrede yaşamanın temel kavramlarıdır;

Kısa ve derin bir şekilde söyleyen çevreci AldoLeopold’un söylediği gibi,

“Bir şey bütünlüğünü, istikrarını ve güzelliği koruma eğilimindeyse doğrudur. Aksi yönde eğilim gösterdiğinde yanlıştır ‘’

Fonksiyonel Hareket Sistemlerini geliştirilirken, bu gerçekler ‘’ 10 Hareket Prensibi ‘’ olarak ifade edilmiştir.

Bu sistemin açıkça tanımlanması ve oldukça basit olması gerekiyordu. Einstein’ın dediği gibi, “Her şey mümkün olduğunca basit hale getirilmelidir, ama daha basit değil.’’.

Bu felsefe üç hareket ilkesine kadar indirgenebilmiştir. Basittirler, ancak kas-iskelet sistemi anlayışımızı iyileştirmek ve çabalarımıza rehberlik etmek için fiziksel gelişimin her yönünü içerirler:

1. Prensip : ‘firstmovewell, thenmoveoften ‘’,

önce kalite, sonra miktar, yani sık hareket, ( antrenman hacmi).

Antrenman süresi hakkında kaygı duymadan önce kaliteyi düşünmek, öncelemek gerekir.

2. Prensip : ‘protect, correct, anddevelop ‘’, çalıştığımız insanlarda önce korumayı, (spor yaralanmalarının büyük kısmı spor salonlarında olmaktadır.) sonra iyileştirmeyi, sonra geliştirmeyi hedeflemeliyiz.

3. Prensip : ‘’ createsystemsthatenforceourphilosophy ‘’, felsefemizi uygulayan sistemler geliştirmeyi içerir.

Standart işletim prosedürlerinin uygulanması, akıllı seçimlerin uygulanması, her zaman risktir. Zorluk oranının istenen büyüme ve gelişme ile eşleştirilmesi hiç te kolay değildir.

Hareket sisteminin başlangıcında ve devamında bir ‘’ Nedenin ‘’ olması önemlidir. Niçin sorusu insan zihninin düşündürür ve hata yapmasını engeller. İnsanın hataları genelde düşünmediği zamanlarda ortaya çıkar.

Ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı belirlemek her zaman oldukça kolaydır, ancak neden çoğu zaman eksiktir ve hatta unutulur. “Neden?” en önemli sorudur, altında fikri bir düşüncenin olması gerekir. Bizi yaptığımız eyleme, aldığımız karara bağlar.

Günümüzdeki en önemli problemlerden biridir diyebiliriz bu duruma. İnsan sağlığını da tehlikeye atar. Arabanıza sürekli kötü yağ koyduğunuzu düşünün, eğer kısa süre sonra problem ortaya çıkıyorsa iyidir, sebebini bulabilmeniz için fırsattır. Ancak problem gizlenmeye devam ediyorsa ileride sizi iyi günlerin beklemediğinin işaretidir.

Peki yağın kalitesini değerlendirecek bilgiye sahip miyiz ?

Egzersiz dünyasında ustalar, yağ-egzersizi ekleyenler koçlar, hareket profesyonelleri bu standardı değerlendirebilecek bilgiye sahipler mi ?

Nasıl değerlendirecekler?

Hareket Prensibi 1: Önce iyi hareket edin, sonra sık hareket edin

Yeterlilik – kapasite- sık hareket arasındaki ahenk önemlidir. Birçok fitness felsefesi bunu kabul etmesine rağmen tersine davranıyor.

Yetersizlik üzerine kapasite inşa etmenin iyi bir sonucunun olmayacağı aşikardır.

Şöyle örnek verelim: bisiklet sürmeyi yeni öğrenen bir çocuk düşünelim.

Onu uzun süre 4 teker üzerinde çalıştırdığınız zaman yeterlilik kazandırmış mı olacağız?

– 4 teker ile ne kadar hız yapabilir?

4 teker ile ne kadar mesafe kat edebilir?

– İki teker üzerinde biraz deneyip bu duruma kontrollü şekilde adaptasyonunu sağlamak nasıl olurdu?

2 teker üzerinde ulaşacağı hız ve aynı sürede kat edeceği mesafeyi 4 teker ile karşılaştırsak sonucu ne buluruz?

Quadroathletics 2015 yılında spor bilimlerinde akademik kariyerlerine devam eden profesyoneller tarafından hareket bilimlerinde, spor ve spor bilimlerinde eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek için kurulmuş bilimsel bir merkezdir

Son Yazılar