Dr. Med. Ayhan Güdük

2004 yılında Almanya’da Hannover Tıp Fakültesi`nden mezun olan Dr. med. Ayhan Güdük doktora tezini aǧrı sendromları üzerine yaptığı ҫalıṣma ile 2005 yılında tamamlamıṣtır.

Cerrahi aǧırlıklı klinik kariyerini sürdürürken tanıştığı Fasyal Distorsiyon Modeli, hayatında

önemli bir deǧiṣim noktası olmuṣtur. O günden itibaren üniversite döneminden beri ilgi alanı olan aǧrı tedavisi konusuna odaklanmıṣtır. FDM-Eǧitimini dünyanın en tecrübeli FDM-Uzmanı olan Avusturya’lı Dr. Georg Harrer`den alıp, 2012 yılından itibaren Almanya`da ve İsviҫre`de sayısız FDM-Eğitiminde Dr. Harrer`in asistanlıǧını yapmıṣtır. 2013 yılında sadece Fasyal Distorsiyon Modeli bazında ҫalıṣan Almanya`nın ilk özel FDM-Kliniğini hizmete aҫmıṣ ve bu alanda öncülük yapmıştır. 2018 yılında Türkiye’nin ilk FDM-Kliniğini İstanbul’da açmıştır.

Burada hasta kabulünün yanında EFDMA’nın resmi Türkiye Temsilcisi olarak FDM’nin Türkiye’de tanınması ve yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Dr. med. Ayhan Güdük Ocak 2017’de EFDMA (Avrupa Fasyal Distorsiyon Modeli Birligi) tarafından FDM-Instructor olarak yetkilendirilmiṣ olan Avrupa`daki tek Türk doktor ve FDM- Eǧitmeni olma özelliǧine sahiptir. 2018 yılından günümüze kadar Türkiye’nin farklı illerinde (İstanbul – Ankara – İzmir – Samsun – Mersin – Trabzon – Rize) FDM Eğitimi vermeye devam

etmektedir. Eylül 2023’te EFDMA yönetimine seçilen Dr. med. Ayhan Güdük, burada Başkan Yardımcısı olarak görevini uluslararası alanda da sürdürmektedir.

Haber bültenimize kayıt olun.