Blood Flow Restriction (Kan Akımı Kısıtlaması) Tekniği

Blood Flow Restriction (Kan Akımı Kısıtlaması) Tekniği

Bloof Flow Restriction (BFR) geleneksel egzersizin bir modifikasyonu olarak bazı yaralanmalar için hızla popüler bir tedavi ve araştırma alanı haline gelmiştir. Bu teknik, bir üst veya bir alt ekstremitenin proksimal yönü üzerine turnike benzeri bir pnömatik manşet kullanılarak yapılır. Ekstremitenin proksimal yönüne vasküler kısıtlama sağlamak için seçilmiş bir basınç kullanılır. Kişi daha sonra bir maksimum tekrarın %20 ila %30’unda egzersiz yapar. Standart antrenman tipik olarak 30 tekrarlık bir başlangıç setiyle başlayıp ardından setler arasında 30 saniye dinlenme süreleriyle toplam 75 tekrar olmak üzere 3 set 15 tekrar ile uygulanır. Standart uygulamada tüm setler ve dinlenme süreleri için manşet şişirilmiş halde tutulur ve egzersiz sonrası deflasyon ile sonraki egzersizler için yeniden şişirmeden önce kısa bir dinlenme süresi verilir. Manşonun yerleşimi ve egzersiz için kullanılan düşük yük oldukça standartlaştırılmış olsa da, klinik BFR rehabilitasyon uygulamalarının metodolojisi, ekipmanları ve kullanılan kısıtlama basınç seviyelerinde standardizasyonu için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Kas hipertrofisi insülin benzeri büyüme faktörleri (IGF-1) ve sinyal kademeleri gibi büyüme faktörleri tarafından etkilenir. Hipertrofiye ulaşmak için kas lifleri mekanik strese maruz kalmalıdır. Miyozitler üzerindeki mekanoreseptörlerin, hipertrofi için IGF-1 sinyal zincirini tetikleyebileceği hipotezi öne sürülmüştür. ACSM kas gücünü artırmak için bir kasın bir tekrarın maksimum %60 ile %100 arasında bir yükle gerilmesini önermektedir.

BFR anaerobik bir ortam yaratır. Daha düşük oksijen gerginliği seviyesinde vücut normalde daha yorucu egzersizler için ayrılmış kas liflerini çalıştırır. Buna karşılık düşük oksidatif hızlı seğirme kas liflerinin toplanması, kas hipertrofisi sinyal zincirinin yukarı regülasyonuna yol açar. Bu kas protein sentezi, miyojenik kök hücreler ve büyüme hormonu üretimi gibi anabolik faktörlerde bir artışı ve vasküler endotelyal büyüme faktörünün yukarı regülasyonu yoluyla anjiyojenik bir tepkiyi içerir. Bu faktörler, BFR’yi bir egzersiz yöntemi olarak çekici kılar ve postoperatif tam aktiviteye dönüş süresini kısaltmak için rehabilitasyona destek olur. Birçok çalışma kas hipertrofisi için potansiyel metabolik mekanizmaları araştırmıştır. Manimmanakorn BFR grubunda kas gücünün arttığını bildirmiştir (1,2). Takarada ve ark. düşük yoğunluklu direnç egzersizi ortamında yaşlı kadın hastalarda venöz tıkanıklığın neden olduğu hormonal büyüme faktörleri ve kas hipertrofisini göstermiştir. İlginç bir şekilde, bu bulgular, geleneksel olarak iskelet kası değişikliğine neden olması beklenenlerin çok altındaki egzersiz seviyelerinde tutarlıdır (3).

BFR’in klinik faydası, yüksek kas gerginliği egzersizini güvenli bir şekilde tolere edemeyen veya istemli kas aktivitesi üretmeyen kişilere ek rehabilitasyon modaliteleri sağlamaktadır. Klinik çalışmalar BFR’in rehabilitasyon için geçerli tolere edilebilir ve etkili bir araç olduğunu göstermiştir. Hughes ve ark. sistematik incelemelerinde ve meta analizlerinde kas iskelet zayıfılığından muzdarip olanlarda güç kaybını hafifletme ve güç kazanımı sağlamadaki etkinliğini göstermişlerdir (4). Ayrıca BFR kas büyüklüğünü ve diğer fizyolojik adaptasyonları olumlu yönde etkileme potansiyeline sahiptir. Ayrıca diz rekonstrüksiyonlarından sonra BFR’nin etkilerini değerlendiren çok sayıda randomize kontrollü çalışma bulunmaktadır. Bunlar sadece artan işlevi, aktiviteye daha hızlı dönüşü ve gücü değil, aynı zamanda fibrojenik yolların tersine çevrilmesini ve ACL rekonstrüksiyonundan sonra miyojenik kök hücrelerin aşağı regülasyonunu değerlendiren önlemleri içermektedir (48).

Kaynaklar

  1. Manimmanakorn A, Hamlin MJ, Ross JJ. Effects of low-load resistance training combined with blood flow restriction or hypoxia on muscle function and performance in netball athletes. J Sci Med Sport. 2013;16:337–342.
  2. Manimmanakorn A, Manimmanakorn N. Effects of resistance training combined with vascular occlusion or hypoxia on neuromuscular function in athletes. Eur J Appl Physiol. 2013; 113:1767–1774.
  3. Takarada Y, Nakamura Y, Aruga S, et al. Rapid increase in plasma growth hormone after low-intensity resistance exercise with vascular occlusion. J Appl Physiol. 2000;88:61–65.
  4. Hughes L, Paton B, Rosenblatt B, et al. Blood flow restriction training in clinical musculoskeletal rehabilitation: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2017;51:1003–1011.

Quadroathletics 2015 yılında spor bilimlerinde akademik kariyerlerine devam eden profesyoneller tarafından hareket bilimlerinde, spor ve spor bilimlerinde eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek için kurulmuş bilimsel bir merkezdir

Son Yazılar