NeuroKinetik Therapi  – Motor Kontrol Sistem Nasıl Çalışıyor ?

Motor kontrol teorisini ve manuel kas testini birleştiren manuel terapi tekniğidir.

Motor kontrol teorisi, beyincikteki motor kontrol merkezi vücudun tüm koordinasyon paternlerini depolar.

Limbik sistem ve serebral korteks sadece hareket paternlerini (bebeğin ayakta durmayı öğrenmesi gibi) oluşturmaz.

Aynı zamanda yaralandığımızda yeni hareket paternleri de geliştirir. Ön kolun supinasyonu sırasında üst kol ve ön koldaki farklı kaslar EMG ile ölçülmüştür. Bisepsi ön kolun en güçlü supinatoru olduğunu biliyoruz. Bu deneyde, biseps inhibe edilmiş ve hangi kasın supinasyonu yaptırdığını görmek için ön kolun farklı kasları ölçülmüştür.

Brachioradialis en güçlüsü supinasyonu yaptırmıştır.

Bu bize neyi anlatıyor?

Bir kas herhangi bir nedenle inhibe olduğunda, motor kontrol merkezi işlevi gerçekleştirmek için farklı bir kası çalıştırıyor. Motor kontrol merkezi buna devam ettiği sürece bunu disfonksiyon ve ağrı takip edecektir.

O halde bu disfonksiyonel paterni nasıl çözebiliriz?

Motor kontrol teorisinden biliyoruz ki, vücut belirli bir işlevi yerine getiremezse, motor kontrol merkezi yaklaşık 30 ila 60 saniye boyunca yeni paterni öğrenmeye açıktır. O halde motor kontrol merkezi ile nasıl iletişim kurabiliriz?

Manuel kas testi, diğer kaslarla ilişkili zayıf veya disfonksiyonel kasları bulmamızı sağlar.

Motor Kontrol Sistemi Yeniden Nasıl Düzeltebilirim ?

Yukarıdaki deneyi kullanarak, NeuroKinetic Terapi pratisyeni brakioradialis kasının gücünü ve ardından bisepslerin gücünü test edecektir. Bu durumda, bicepsi testte zayıf bulacaktır. Brachioradialis üzerinde 30 ila 60 saniyelik gevşetmenin ardından biceps yeniden test edilir. Biseps testte güçlüyse, motor kontrol merkezi başarıyla yeniden programlanmıştır. Biseps testte hala zayıfsa, brachioradialis yeniden gevşetilebilir veya bölgedeki başka bir kasın gevşetilmesi gerekebilir. Danışan, brachioradialis’i nasıl gevşetileceğini ve ardından biseps’i nasıl güçlendirileceği öğretilerek eve gönderilecektir.

Bu temel konsept, vücudumuzdaki kasların disfonksiyonel paternlerine uygulanabilir.

Nörokinetik Terapi, rehabilitasyon ve manuel terapide mükemmeldir. Çünkü sadece ağrı ve disfonksiyonun nedenini belirlemekle kalmaz, aynı zamanda bunu çok hızlı ve ağrısız iyileştirir.

NöroKinetik Terapi, yalnızca manuel kas testini kullanmaz. Motor kontrol teorisiyle entegredir. Motor kontrol teorisinin Vernon Brooks’un çalışmasına dayanmaktadır. “Motor Kontrolün Sinirsel Temeli” adlı kitabından gelmektedir.

Motor Kontrol, nöral sistem ve kasların entegrasyonudur.

Motor öğrenme, eklemlerin koordinasyonunu sağlayan kaslarla ilgilidir. Motor hafıza iki yönlüdür: Çabalamanın nasıl hissettirdiği ve bunun sonucudur. Bizim “çaba duygumuz”, kaslarımızdaki duyu organlarından (kas iğcikleri ve Golgi tendon organları) gelen mesajlara dayanır.

Bu mesajlar iki şekilde kullanılır: Devam eden hareketi düzenler. Motor belleğin parçası olarak gelecekte böyle bir hareketin yapılabilmesine rehberlik eder. Bu nedenle, çaba duygumuz ve hafızamız, hem motor hareketin yapılması hem de planlanması için gereklidir. Motor programlar, kaslara doğru zamanlamayla gönderilen kas komutlarıdır. Böylece tüm sekans periferik geri bildirim olmadan yürütülebilir. Aslında geri bildirim hareketlerin ayarlanmasında kullanılır. Motor plan ve programları, merkezi sinir sisteminde geçmiş deneyimlere dayanan, postür ve hareketlerin oluşturulmasına katkıda bulunan iletişim sistemi olarak düşünebiliriz. Geri bildirim, hareketin nasıl yapıldığını ve hataları düzenler. Motor planlar, koordineli, daha küçük öğrenilmiş alt programlardan oluşan birkaç programdan oluşur. Bu alt programlar sadece kas aktivitesini kodlamaz. Aynı zamanda motor hareketi üretir ve diğer alt programların başlatılması için emirler verir. Bu planlar, programlar ve alt programlar hiyerarşisi sonunda reflekse dönüşür. Bazı hareketler farklı karmaşıklık düzeylerine sahip olabilir. Motor beceri, hareketlerin optimal kullanımıdır. Eğer bir motor görev başarılı bir şekilde gerçekleşirse, o hareketle ilgili sinirsel ve kassal aktivite motor belleğe alt programlar olarak işlenir. Hareketin Performans aynı hareketin sürekli kullanımı, hafızanın ve dolayısıyla hareketin doğruluğunu artırır.

Motor Kontrol Hiyerarşisi

Hareket, limbik sistem tarafından “ihtiyaçlar” olarak ifade edilen taleplerle başlar. Bunlar daha sonra uygun stratejiyi seçen serebral kortekste analiz edilir. Strateji daha sonra en uygun motor programı seçen beyincikteki motor kontrol merkezine iletilir. Bu programlama omuriliğe kas-iskelet sistemine belirli motor hareketler için nasıl ve ne zaman emir vereceği konusunda rehberlik eder. Böylece spinal sistem programlarken kas-iskelet sistemi asıl hareketi yapar

Motor kontrol Merkezi

Motor kontrol merkezi, bir kas veya fonksiyon bozulduğunda uyarılır. Bir bebeğin ayakta durmayı öğrenmesini örnek verebiliriz. Dik durabilmek için pek çok kez başarısız deneyim yaşar. Her başarısızlıkta motor kontrol merkezi yeni öğrenme için “aydınlanır”.

Motor kontrol merkezi hareketleri ve paternleri organize eder.

Yeni başarılı rutinler (örneğin jimnastik) öğrenebilir veya travmaya tepki olarak disfonksiyonel paternler yaratabilir. Her girişimde başarının bir yönü elde edilir ve özümsenir. Bir Bebek ayakta durmayı öğrendiğinde başarılı bilgiler artık motor kontrol merkezine programlanmıştır. Tersine, biri yaralandığında disfonksiyonel paternlerde depolanır.

Özetleyecek olursak,

  • Motor Kontrol, nöral sistem ve kasların entegrasyonudur.
  • Hareket performansı sürekli ve doğru kullanıma ihtiyaç duyar.
  • Hareket, limbik sistem tarafından “ihtiyaçlar” olarak ifade edilen
  • talepler ile başlar
  • Motor kontrol merkezi hareketleri ve paternleri organize eder.
  • NKT bu motor programları test eder.

Kaynakça : https://neurokinetictherapy.com

Quadroathletics 2015 yılında spor bilimlerinde akademik kariyerlerine devam eden profesyoneller tarafından hareket bilimlerinde, spor ve spor bilimlerinde eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek için kurulmuş bilimsel bir merkezdir

Son Yazılar