Spinal Manuel Terapi Eğitimi

Kurs, omurganın ağrı problemlerinin değerlendirilmesinin anatomik, fizyolojik ve fonksiyonel temellerini kapsayacaktır. Klinik muayene, değerlendirme, yorumlama, ayırıcı tanı ve yönetimi vurgulayan klinik uygulama özellikle ilgi çekici olacaktır. Kanıta dayalı uygulama, programın temel bir bileşenidir, ancak kanıtlar ancak tatmin edici bir kalite düzeyinde mevcut olduğunda kullanılabilir ve ne yazık ki hala yeterince araştırılmamış manuel terapi yönleri vardır. Bu kurs, spinal ağrı bozukluklarının sınıflandırılmasını ve sonraki alt kategoriye dayalı manuel terapi yönetim stratejilerini içeren, spinal manuel terapiye kanıta dayalı bir yaklaşımı vurgular.

Bu kurs manuel terapi, manuel tıp veya kas-iskelet tıbbı ile ilgilenen klinisyen veya akademisyenler için ders, öğretici ve workshop formatında yürütülecektir. Kurs içeriğinin yeni bilgi arayışında olan bireylere, bilgilerini genişletmek isteyen bireylere ve klinik etkileşimi teşvik etmek isteyen bireylere uygun olması beklenmektedir. Kurs üst düzeyde sunulacak olsa da bu özel alanda çok az deneyimi olan veya hiç deneyimi olmayanlar için bu, katılım için bir engel olarak görülmemelidir. Kursa katılmanın bir sonucu olarak, katılımcıların bireysel gereksinimlerini artıracak çeşitli şekillerde kişisel memnuniyet kazanmaları beklenmektedir. Bu nedenle katılım için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Sekiz günlük programın sonunda katılımcılar:

• Omurganın anatomisi, patoanatomisi ve yaşa bağlı değişikliklerde klinik olarak ilgili gelişmeler hakkında bilgi sahibi olun.

• Ağrı mekanizmaları ve bunların klinik önemi hakkında net bir anlayışa sahip olun ve çeşitli akut, kronik ve karmaşık ağrı problemlerine yönelik önlemleri uygun şekilde anlayın.

• Spinal manuel terapi ile ilgili güncel kanıtlar ve klinik akıl yürütme süreçleri konusunda bilgi sahibi olun.

• Spinal eklem, sinir ve kas muayenesi prosedürlerini uygulamada yetkin olun.

• Omurga ve pelvisin eklem, kas ve nöral sistemlerinin entegre incelemesine dayalı ayırıcı tanı belirleme konusunda yetkin olun.

• Değerlendirilen duruma uygun en uygun ve etkili manuel terapi yönetim programını formüle edebilmek.

• Manuel tedavi tekniklerini ve özel egzersizleri içeren uygun bir teşhise özgü manuel terapi tedavi stratejisini uygulamada yetkin olun.

Modül 1  ( 8-9 Nisan )

1 NİSAN

9.00 / 1. Oturum

Giriş

Bel ağrısı

Kanıta dayalı manuel terapi

Lomber patofizyoloji

10.30 / Çay molası

10.50 / 2. Oturum

Lomber fizik muayene, Postür

13-14.00 / Öğle yemeği

14.00 / 3. Oturum 

Aktif hareket, dinamik kontrol + kombine hareket

15.30 / Çay molası 

15.45 / 4. Oturum

Aktif hareket, dinamik kontrol + kombine hareket

2 NİSAN

9.00 / 1. Oturum

Lomber vertebra segmental mobilite testleri

10.30 / Çay molası

10.50 / 2. Oturum

Lomber nöral bozukluklar

13-14.00 / Öğle yemeği

14.00 / 3. Oturum

Lomber nöral değerlendirme

15.30 / Çay molası 

15.45 / 4. Oturum

Sakroiliak eklem değerlendirmesi

Modül 2  ( 26-27 Ağustos )

26 AĞUSTOS

9.00 / 1. Oturum

Lomber motor kontrol bozukluğu fonksiyonel kas değerlendirmesi

10.30 / Çay molası

10.50 / 2. Oturum

Tedavi – Lomber artiküler disfonksiyon

13-14.00 / Öğle yemeği

14.00 / 3. Oturum

Tedavi – Lomber artiküler disfonksiyon

15.30 / Çay molası 

15.45 / 4. Oturum

Tedavi – Lomber artiküler disfonksiyon

27 AĞUSTOS

9.00 / 1. Oturum

Lomber motor kontrol bozukluğu fonksiyonel düzeltme

10.30 / Çay molası

10.50 / 2. Oturum

Nöral tedavi

Denervasyon ve periferik sinir hassasiyeti

13-14.00 / Öğle yemeği

14.00 / 3. Oturum

Nöral tedavi

Denervasyon ve periferik sinir hassasiyeti

15.30 / Çay molası 

15.45 / 4. Oturum

Torasik omurga

Aktif hareket & kombine hareket

Modül 3  ( 9-10 Eylül )

9 EYLÜL

9.00 / 1. Oturum

Torasik omurga segmental mobilite testi

10.30 / Çay molası

10.50 / 2. Oturum

Göğüs kafesi değerlendirmesi

13-14.00 / Öğle yemeği

14.00 / 3. Oturum

Torasik omurga/ göğüs kafesi artiküler tedavi

15.30 / Çay molası 

15.45 / 4. Oturum

Torasik omurga/ göğüs kafesi artiküler tedavi

10 EYLÜL

9.00 / 1. Oturum

Servikal omurga anatomisi, yaş değişiklikleri ve patoanatomi

10.30 / Çay molası

10.50 / 2. Oturum

Aktif hareket analizi + Üst servikal kombine hareket

13-14.00 / Öğle yemeği

14.00 / 3. Oturum

Üst servikal omurga segmental mobilite testi

15.30 / Çay molası

15.45 / 4. Oturum

Üst servikal stres testleri Üst Servikal Pasif segmental mobilite testleri

Modül 4  ( 14-15 Ekim )

14 EKİM

9.00 / 1. Oturum

Servikotorasik motor kontrol değerlendirmesi

10.30 / Çay molası

10.50 / 2. Oturum

Üst servikal tedavi

13-14.00 / Öğle yemeği

14.00 / 3. Oturum

Üst servikal tedavi

15.30 / Çay molası

15.45 / 4. Oturum

Alt servikal artiküler/nöral değerlendirme

15 EKİM

9.00 / 1. Oturum

Alt servikal artiküler/nöral değerlendirme

10.30 / Çay molası

10.50 / 2. Oturum

Servikal nöral/artiküler tedavi teknikleri

13-14.00 / Öğle yemeği

14.00 / 3. Oturum

Servikal nöral/artiküler tedavi teknikleri

15.30 / Çay molası

15.45 / 4. Oturum

Servikal nöral/artiküler tedavi teknikleri

KURS VİDEOSU

Spinal Manuel Terapi Eğitimi

250 Euro
  • Modül 1: 8-9 Nisan | Modül 2: 26-27 Ağustos | Modül 3: 9-10 Eylül | Modül 4:14-15 Ekim
  • Eğitim Dili:
    İngilizce (Türkçe çeviri)
  • Eğitim Yeri:
    İstanbul
  • Kontenjan:
    25 Kişi
Haber bültenimize kayıt olun.