FITS Metodu Fonksiyonel Bireysel Skolyoz Tedavisi

KURS İÇERİĞİ

SKOLYOZ, DURUŞ BOZUKLUKLARI VE SHEURMANN HASTALIĞININ KAPSAMLI TEŞHİSİ VE TEDAVİSİ

Bu metod SOSORT (Society On Scoliosis Ortopedic and Rehabilitation Treatment) tarafından tavsiye edilmektedir.

3 TEMEL AŞAMA 

• FITS yaklaşımı kullanılarak hastanın değerlendirilmesi ve deformitesi hakkında farkındalık kazanabilmesi için eğitilmesi

• Düzeltme için hazırlık : Sensori motor denge eğitimi, üç düzlemde gerçekleşen düzeltici hareketleri kısıtlayan miyofasyal gerginliğin tespiti ve ortadan kaldırılması

• 3 Boyutlu Düzeltme : Açık, kapalı biyokinematik zincirlerde ve fonksiyonel pozisyonlarda düzeltici paternlerin ve stabilizasyonun oluşturulması

FITS METODUNUN ANAHTAR, YENİLİKÇİ YÖNLERİ

• Hastayı omurganın ve gövdenin mevcut deformasyonlarından haberdar edin,

• Psikolojik yönü, hasta denek değildir,

• Kas fonksiyonu üzerinde sinir sistemi kontrolünü geliştirmek için sensori-motor (duyusal-motor) denge eğitimi,

• Aktif ve pasif düzeltici hareketlerin değerlendirilmesi,

• 3 boyutlu düzeltici hareketleri limitleyen myofasyal yapıların gevşetilmesi,

• Fonksiyonel kompansasyonlar geliştirerek temel eğrinin düzeltilmesi,

• Açık, kapalı biyokinematik zincirlerde ve fonksiyonel pozisyonlarda düzeltici paternlerin ve stabilizasyonun oluşturulması.

Her yıl yaklaşık 150 fizyoterapist, tıp doktoru ve ortez uzmanı yetiştirmekteyiz.

FITS EĞİTİMİNDEN SONRA;

• Hastayı ne zaman doktora sevk edeceğinizi ve skolyoz korsesini nasıl değerlendireceğiniz hakkında bilgi sahibi olunacak,

• Skolyozlu hastaların profesyonel tedavisini gerçekleştirmenizi sağlayan bilgiler size sunulacak,

• Mezunlar ayrıca, eğitimden kazandıkları becerileri hastaların rehabilitasyon sürecinde eğitmenlerinin gözetiminde uygulayabilirler.

FITS METODU – Skolyoz, duruş bozuklukları ve  sheurmann kifosunun kapsamlı teşhisi ve tedavisi

Bölüm 1

1. FITS Metodu – tarihçe, temel ilkeler, düzeltici paternlerin aşamalarını oluşturma

2. Omurganın biyomekaniği

3. Ayak ve dizin biyomekanik analizi, değerlendirmesi ve düzeltilmesi

4. Duyusal-motor denge eğitimi ve lumbopelvik stabilizasyon

5. Alt ekstremite için myofasyal teknikler

6. Skolyozu olan hastanın FITS metoduna göre klinik muayenesi

7. Pelvisin klinik muayenesi ve alt ekstremite uzunluğu değerlendirmesi

8. Th/L skolyozda pelvis ve alt ekstremitenin düzeltici paternleri

9. Skolyojeni – skolyozun etyolojisi, patogenezi ve patomekaniği

10. Skolyozun ilerlemesindeki risk faktörleri

11. FITS metoduna göre skolyozun sınıflandırılması

12. Torakal skolyozda skapula ve üst ekstremitenin düzeltici paternleri

13. Açık ve kapalı biyokinematik zincirde 2 eğrili skolyozun düzeltici paternleri

14. Fonksiyonel pozisyonlarda temel eğri için düzeltici shift (kaydırma) hareketlerinin incelenmesi

15. Gövde ve pelvis kasları için miyofasyal teknikler

16. Düzeltici shift (kaydırma) hareketini artırmak için tedavi yöntemleri

17. Fonksiyonel kompansasyon – temel ilkeler

18. Ev çalışması için hasta ototerapisi

Bölüm 2

1. Fonksiyonel ve yapısal kompansasyon ve düzeltici paternleri planlama için temeller

2. Fonksiyonel pozisyonlarda düzeltici paternler ve 3 eğrili skolyoz için düzeltici paternler

3. Hasta tedavisi sunumu

4. Diyafram – değerlendirme ve tedavi

5. Th ve Th/L skolyozda derotasyonel solunumu kolaylaştırma amacıyla göğüs için miyofasyal teknikler

6. Th ve Th/L skolyoz için 3 boyutlu derotasyonel solunum

7. Skolyotiz ve Scheuermann hastalığı olan bireylerde röntgen analizi

8. Scheuermann hastalığı – değerlendirme ve tedavi

9. Servikal omurga ve omuz kuşağı kasları için myofasyal teknikler (suboccipital, sternocleidomastoideus, levator scapula, trapezius, pectoralis major ve minor, latissimus dorsi ve erektör spina)

10. Skolyozda korse tedavisi

11. Korsede düzeltici paternler ve korsede 3 boyutlu solunum

12. Miyofasyal zincirleri kullanarak skolyoz tedavisi

13. Tek ve çift eğrili skolyoz için deroasyonel teknikler

14. Günlük yaşam aktivitelerinde 3 boyutlu oto-korreksiyon

15. Uzun vadeli tedavi planlaması

Kursun ikinci kısmı, kurs katılımcılarının hastalar ile beraber 3 x 1 saatlik pratik çalışmasını içermektedir. Pratiğin sonunda tedavinin tartışması yapılmaktadır. Tüm kurs boyunca katılımcılar %80 pratik %20 teorik olarak uygulama yapacaktır.

FITS Konsept Resmi Websitesi

https://www.fits.pl/en/fits-method/

FITS Konsept Genel Tanıtım Videosu

FITS Metodu Fonksiyonel Bireysel Skolyoz Tedavisi

1500 Euro
 • 25-30 Eylül 27 Kasım - 2 Aralık
 • Eğitim Süresi:
  6 Gün + 6 Gün
 • Eğitim Dili:
  İngilizce Simültane Tercüme
 • Eğitim Yeri:
  İstanbul
 • Kontenjan:
  20 Kişi
Haber bültenimize kayıt olun.