Çene Eklemi ve Hareket Sistemi İlişkisi Eğitimi 

Eğitmen :Dr. Kathy Dooley

Tarih : 26-27 Ağustos 2023

Yer : İstanbul 

Nüfusun %12’si Çene eklemi disfonksiyonundan muzdariptir. 

Bu bölge anatomisi çok karmaşıktır. 

Temporomandibular eklemi değerlendirmek ve iyileştirmek için entegre bir yaklaşıma ihtiyacı vardır.

Stomatognatik Sistem Nedir ?

Stomatognatik sistem, dişleri, çeneleri ve ilgili yumuşak dokuları içeren anatomik bir sistemdir. 

Daha önce TME ağrısı veya disfonksiyonu olan bir kişiyi tedavi ettiyseniz, bunun vücudun uğraşılması gereken en sinir bozucu ve karmaşık bölgelerinden biri olabileceğini bilirsiniz. Tempo-mandibular disfonksiyondan muzdarip olan insanlar  nüfusun yaklaşık %12’si. Sektörümüzün temporomandibular eklemi incelemek, değerlendirmek, teşhis etmek, tedavi etmek ve iyileştirmek için yeni ve daha da önemlisi entegre bir yaklaşıma ihtiyacı var.

Eğitimin Ana Başlıkları

Temporomandibular eklemin (TME) ve Stomatognatik sistemin (dil ve hyoid dahil) tam fonksiyonel anatomisine genel bakış.

TME’nin hareket sistemlerini, spor performansını, uykuyu ve ruh sağlığına etkisi.

TME, hyoid ve dil fonksiyonlarını iyileştirmek için düzeltici egzersiz stratejileri

TME disfonksiyonları ve bozulmuş hareket paternleriDental aparatlar, tüm vücut propriyoseptif sistemlerinde değişiklikler

Kurs Hedefleri

Eylemleri ve innervasyonları ile birlikte birincil ve ikincil çiğneme kaslarını tanımlama

Temporomandibular eklemin (TMJ) hareket eksenlerini inceleme

TME’nin stomatognatik sisteme katılımını. 

Katılımcıların TME’lerinin işlevini üç farklı düzlemde değerlendirilmesi ve elle muayene.

Stomatognatik sistemdeki dil eylemini, innervasyonunu ve fonksiyonel katılım tartışması.

Stomatognatik sistem içindeki hyoid ve çene ile ilgili olarak katılımcıların dillerini değerlendirip ve palpe etme. 

Yutma ve seslendirme ile TME bağlantısını tartışılması.

İki ana farklı Bruksizm türünü ve bunların değerlendirme ve düzeltmeye yönelik yerel ve sistemik yaklaşımlarını tartışılması.

Stomatognatik sistemde ve tüm vücut propriyoseptif sistemlerinde değişiklikler yaratana kadar çeşitli popüler dental cihazları tartışılması.

Sistemik durumlar ve hatalı tüm vücut hareket modelleri dahil olmak üzere TME disfonksiyonu ile ilgili yaygın bozuklukları adlandırılması.

Klinik olarak ilgili olan küresel fonksiyonel anatomi bilgisinin klinik olarak tanımlama ve kavrama.

Değerlendirmelerde yararlı olduğu kanıtlanan yapılar üzerindeki önemli yer işaretlerini elle muayene edilmesi.

Yapıları, sinir yolları ve hareketler gibi etkileşimli biçimlerde görselleştirmesi.

Düzlemsel doğru ve hatalı hareket stratejisine dayalı değerlendirmeler gösterilmesi

Paylaşılan klinik vakalar ve vaka çalışmaları.

Çene Eklemi ve Hareket Sistemi İlişkisi Eğitimi 

$290
  • 26-27 Ağustos 2023
  • Eğitim Dili:
    İngilizce (Türkçe çeviri)
  • Eğitim Yeri:
    İstanbul
  • Kontenjan:
    25 Kişi

Örnek Kurs Sertifikası

Haber bültenimize kayıt olun.